Het laatste nieuws

Voor goede zorg is uw toestemming nodig!

De huisartsen en apothekers in West-Brabant slaan de handen ineen om uw medisch dossier en uw medicatiegebruik nog beter te regelen.

Toestemming geven
Om ervoor te zorgen dat u `s avonds, `s nachts en in het weekend ook de beste zorg krijgt, is het belangrijk dat de dienstdoende huisarts op de huisartsenpost uw medische gegevens bij uw eigen huisarts kan bekijken.
Ook is het van belang dat de huisarts of de apotheker, via een goed beveiligd netwerk, kan controleren welke medicijnen u gebruikt.
Wij hebben hiervoor wel uw toestemming nodig. Bij uw bezoek aan praktijk of apotheek zal uw huisarts of apotheker u hiernaar vragen.

Toestemmingsformulier
Een toestemmingformulier kunt u opvragen bij uw eigen huisarts en/of apotheek downloaden van de website www.vzvz.nl.
Hierop kunt u invullen of u (en eventuele gezinsleden) toestemming geeft voor het raadplegen van deze belangrijke medische en farmaceutische gegevens.
U kunt dit ook laten weten via de website: www.ikgeeftoestemming.nl

Heeft u nog vragen? Wend u tot uw huisarts of apotheker. Meer informatie kunt u vinden op de website www.vzvz.nl