Het laatste nieuws

Wijziging telefoonverkeer vanaf 1 december 2018

Beste patiënten ,

Middels deze brief willen we u graag informeren over een paar dingen die gaan veranderen in onze manier van werken per 1 december 2018. Dit heeft enerzijds te maken met een toenemende drukte (de huisarts krijgt ‘steeds meer op zijn bordje’). Anderzijds dwingt de nieuwe privacywet ons tot aanpassingen. Als we aan de eisen van deze wet niet voldoen riskeren we hoge boetes.

  1. Aan het loket een afspraak maken, of andere vragen stellen mag niet meer vanwege de privacywet. Voor een goede spreekuurplanning moet de assistente een paar vragen stellen. Uw antwoord op deze vragen zijn niet bestemd voor luisteraars in de wachtkamer.

    2. Helaas wordt het steeds drukker aan de telefoon. Vooral op maandagmorgen maar ook op andere momenten is het druk, waardoor het lastig is om u snel telefonisch te woord te staan.
    We streven naar extra bezetting in de drukke ochtenduren.

U kunt ons helpen door op onderstaande momenten te bellen:

  • voor het maken van een afspraak belt u tussen 8.00 en 12.30 uur. Voor afspraken voor dezelfde dag gelieve te bellen vóór 9 uur.
  • voor het opvragen van uitslagen belt u tussen 10.00 en 12.30 uur, 2 werkdagen nadat de bloedtest of foto e.d. heeft plaatsgevonden.
  • in de middag is de praktijk alleen bereikbaar voor zaken die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag.
  • de assistente belt in de middag terug met antwoord op vragen die in de ochtend niet direct konden worden beantwoord.
  • de assistente belt in de middag terug om de uitslag van de urinetest door te geven.

 

Met uw medewerking hopen we dat één en ander in onze praktijk vlotter gaat lopen.

Assistentes, praktijkondersteuner en huisartsen.
Gerrie, Lilian, Linda, Marianne.
Nicole Verdult
Stefaan Blondelle, Jos Wuts

Lees meer

Niet verschenen op spreekuur

Niet verschenen zonder bericht
Het komt regelmatig voor dat een patiënt een afspraak maakt en vervolgens niet op spreekuur verschijnt. Hiermee gaat voor ons onnodig veel tijd verloren. Deze verloren tijd gaat ook ten koste van andere patiënten, die ook graag een afspraak willen maken. Als u de afspraak niet door kunt laten gaan vragen wij u, ruim van te voren, de afspraak af te bellen. Een andere patiënt kan dan in uw plaats ingepland worden.

Wat gebeurt er wanneer u niet 24 uur van te voren afzegt?

Bij niet opdagen zonder afzeggen krijgt u in uw medisch dossier een aantekening: NVZB
(Niet Verschenen Zonder Bericht). Deze is voor alle medewerkers in de praktijk zichtbaar.
Als u dan weer een afspraak maakt bij één van onze medewerkers en zonder bericht niet verschijnt,
zijn wij gerechtigd deze afspraak bij u te declareren.
Deze wordt niet door uw zorgverzekeraar vergoed.

Lees meer

Reizigersadvies

Wanneer u een verre reis gaat maken, maar ook wanneer u dichterbij blijft, denk aan bijv. Turkije, Kroatië en Tunesië, worden vaccinaties geadviseerd en zijn er andere maatregelen nodig om ziektes zoveel mogelijk te voorkomen. Soms zijn vaccinaties zelfs verplicht.

U kunt bij ons terecht voor reizigersadvies. Het is verstandig om dit 6 weken vóór de reis te doen. Wij maken hierbij gebruik van de richtlijnen en informatie afkomstig van het LCR (Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering).

Vraag de assistente om een intakeformulier. U kunt het formulier ook downloaden.
Aan de hand van het door u ingevulde formulier wordt er uitgezocht of u vaccinaties en/of tabletten nodig heeft. Daarnaast ontvangt u nog overige adviezen.
Aan dit advies zijn kosten verbonden; deze staan vermeld op het intakeformulier. Inbegrepen is het reizigersvaccinatiebewijs.
Vraag uw zorgverzekeraar naar de vergoeding voor reizigersadvies.

Lees meer

Voor goede zorg is uw toestemming nodig!

De huisartsen en apothekers in West-Brabant slaan de handen ineen om uw medisch dossier en uw medicatiegebruik nog beter te regelen.

Toestemming geven
Om ervoor te zorgen dat u `s avonds, `s nachts en in het weekend ook de beste zorg krijgt, is het belangrijk dat de dienstdoende huisarts op de huisartsenpost uw medische gegevens bij uw eigen huisarts kan bekijken.
Ook is het van belang dat de huisarts of de apotheker, via een goed beveiligd netwerk, kan controleren welke medicijnen u gebruikt.
Wij hebben hiervoor wel uw toestemming nodig. Bij uw bezoek aan praktijk of apotheek zal uw huisarts of apotheker u hiernaar vragen.

Toestemmingsformulier
Een toestemmingformulier kunt u opvragen bij uw eigen huisarts en/of apotheek downloaden van de website www.vzvz.nl.
Hierop kunt u invullen of u (en eventuele gezinsleden) toestemming geeft voor het raadplegen van deze belangrijke medische en farmaceutische gegevens.
U kunt dit ook laten weten via de website: www.ikgeeftoestemming.nl

Heeft u nog vragen? Wend u tot uw huisarts of apotheker. Meer informatie kunt u vinden op de website www.vzvz.nl

Lees meer